Πολάκης για 39 νεκρούς από τη γρίπη: «Δεν είναι και καμία καταστροφή, μην τρελαθούμε»

Απάντηση η οποία προκαλεί σάλο έδωσε σχετικά με την γρίπη ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης μιλώντας σε δημοσιογράφο.

ÓõæÞôçóç åðß ôçò ðñïôÜóåùò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ãéá ðáñï÷Þ øÞöïõ åìðéóôïóýíçò óôçí ÊõâÝñíçóç, óýìöùíá ìå ôá Üñèñá 84 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé 141 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ôçí Ôñßôç 15 Éáíïõáñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ο Παύλος Πολάκης απαντώντας σε ερώτηση για τη γρίπη – η οποία σαρώνει τη χώρα με 39 νεκρούς και σχεδόν 173 άτομα να έχουν νοσήσει σοβαρά – στο δελτίο ειδήσεων του Kontra Channel δήλωσε πως «δεν είναι καμία καταστροφή, μην τρελαθούμε κιόλας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επιτέθηκε στα ΜΜΕ κατηγορώντας τα ότι «οτιδήποτε γίνεται, χρησιμοποιείται για να παράξουν φόβο και καταστροφή στα πλαίσια μιας συγκροτημένης αντιπολιτευτικής διάθεσης».

«Ζούμε μια έξαρση της επιδημικής γρίπης. Η πλειοψηφία των στελεχών είναι Η1Ν1. Δεν είναι η ήπια περσινή χρονιά, είναι λίγο πιο ισχυρό το στέλεχος αλλά δεν είναι και καμία καταστροφή για να μην τρελαθούμε τώρα» δήλωσε με νόημα ο κ. Πολάκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

diaforetiko

Τυφλός φοιτητής από τις Σέρρες βραβεύτηκε για τις άριστες επιδόσεις του

Ηλικιωμένος Μαστιγώνει Άλογο Επειδή Δεν Καθόταν Ήσυχο Να Το Βγάλουν Φωτογραφίες Οι Τουρίστες