Ο μπόμπος ήθελε να παίξει και αποφάσισε να βγεί στην αυλή.

Λέει ο ένας φίλος στον άλλο – Ρε, χθες έφτιαξα ένα παραμύθι. Να σου το πω;

Ενας τύπας πηγαίνει σε ένα κτηνοτρόφο