Δυο παλαβοί καθόταν όταν ξαφνικά τους ήρθε η ιδέα να παίξουν

Δυο αδέρφια πόντιοι ένα πρωινό λέει ο μεγαλύτερος στον μικρότερο.

Σε ένα Αμερικάνικο μπάρ μπάινει ο Γιωρίκας .